ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

Україна, 04070, місто Київ, вул. Сагайдачного Петра, будинок 25-Б

Товариство з обмеженою відповідальністю «ФАМАРТ» надалі - Продавець, належним чином зареєстроване відповідно до законодавства України, керуючись ст. ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, пропонує необмеженому колу осіб укласти договір про нижченаведене:

1. ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ

1.1. «Акцепт» - повне та беззастережне прийняття Оферти шляхом здійснення Замовлення на Веб-сайті.
1.2. «Веб-сайт» – сукупність програмних та апаратних засобів з унікальною адресою у мережі Інтернет в доменній зоні https://www.famart.com.ua разом з інформаційними ресурсами в певній текстовій, графічній або звукових формах, що перебувають у розпорядженні Продавця і забезпечують доступ через мережу Інтернет необмеженого кола осіб до цих інформаційних ресурсів та інших інформаційних послуг.
1.3. «Замовлення» - волевиявлення Покупця щодо придбання Товару, яке адресоване Продавцю шляхом оформлення та розміщення на Веб-сайті заявки Покупця на придбання Товару.
1.4. «Інтернет-магазин» - відповідний програмно-функціональний комплекс, розміщений на Веб-сайті, який надає можливість Покупцю ознайомитись з Товаром, його зовнішнім виглядом, описом, ціною *та іншою інформацією про товар, умовами його оплати і доставки тощо, зробити відповідне Замовлення.
1.5. «Інтернет-сторінка» (HTML-сторінка) - сторінка Веб-сайту, сукупність інтегрованих програмно-апаратним способом інформаційних матеріалів, включаючи текстові, графічні матеріали, призначені для публікації даних в мережі Інтернет в якості складової частини Веб-сайту.
1.6. «Істотний недолік Товару» - недолік, який робить неможливим чи недопустимим використання Товару відповідно до його цільового призначення, виник з вини виробника (Продавця), після його усунення проявляється знову з незалежних від споживача (Покупця) причин.
1.7. «Оферта» - цей договір публічної оферти, який укладається між Продавцем та Покупцем шляхом приєднання Покупця до запропонованого Продавцем договору в цілому.
1.8. «Оформлення замовлення» - заявка Покупця на купівлю Товарів, що адресується Продавцю для її виконання та здійснюється за допомогою розміщення Покупцем заявки в Інтернет-магазині натисканням на посилання «Оформити замовлення», або наданням згоди на оформлення замовлення оператору Інтернет–магазину.
1.9. «Покупець» - будь-яка дієздатна фізична, юридична особа, фізична особа-підприємець, що відвідали Веб-сайт та мають намір придбати чи уже придбали той чи інший Товар.
1.10. «Продавець» - Товариство з обмеженою відповідальністю "ФАМАРТ", ідентифікаційний код юридичної особи 44400227, що є платником податку на прибуток на загальних підставах та платником ПДВ. Продавцем може бути інша юридична особа або фізична особа-підприємець, якій надано право на розміщення відомостей про Товар на Веб-сайті з метою його продажу Покупцям. Найменування Продавця вказується в документах, що підтверджують факт купівлі Товару Покупцем (акт приймання-передачі/ видаткова накладна/ товарний чек/ фіскальний чек тощо).
1.11. «Реферальна програма» - партнерська програма, яка полягає в наданні Покупцю знижок та вигідних пропозицій за умови залучення третіх осіб для реєстрації на Веб-сайті та купівлі Товару.
1.12. «Сервіси Веб-сайту» - функціональні можливості Веб-сайту, призначені для використання відвідувачами.
1.13. «Сторони» - сукупне найменування Продавця і Покупця.
1.14. «Товар» - продукція (продовольча та непродовольча), з переліку, наведеному в Електронному каталозі на Веб-сайті, яку Продавець пропонує до продажу Покупцям. Товар представлено в Інтернет-магазині через його назву, опис, характеристики, фотографії та, в окремих випадках, відео (фотографії та відео є ілюстраціями до Товару та можуть відрізнятися від фактичного зовнішнього вигляду Товару).
1.15. Назви заголовків/розділів у цьому Договорі наведені виключно для зручності та не впливають на тлумачення цього Договору.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Цей Договір публічної оферти (надалі – Оферта або Договір) є публічним Договором відповідно до ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, умови якого встановлюються однаковими для всіх Покупців.
2.2. Факт оформлення Покупцем Замовлення (натисканням на посилання «Оформити замовлення») відповідно до ч. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України, вважається Акцептом цієї Оферти Покупцем.
2.3. Покупець, може акцептувати цю Оферту лише в цілому, без будь-яких винятків і/або застережень.
2.4. Продавець в будь-який час, без повідомлення може вносити будь-які зміни в цей Договір, матеріали та інформацію, що містяться на сторінках Веб-сайту.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. Продавець зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, продати Покупцю Товар на підставі Замовлення, оформленого Покупцем на відповідній Інтернет-сторінці Веб-сайту, а Покупець зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, придбати Товар і оплатити його вартість.
3.2. Продавець гарантує, що Товар не переданий в заставу, не є предметом спору, не перебуває під арештом, а також на нього відсутні будь-які права третіх осіб.

4. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ НА ТОВАР

4.1. Замовлення Товару здійснюється Покупцем через Веб-сайт Інтернет-магазину.
4.2. Для оформлення Замовлення новий Покупець має зареєструватися на Веб-сайті за допомогою заповнення встановленої форми або шляхом авторизації як користувача соціальної мережі Facebook.
4.2.1. Зареєстрований Покупець для оформлення Замовлення має авторизуватися на Веб-сайті одним із допустимих способів: за допомогою електронної пошти та пароля або увійшовши як користувач соціальної мережі Facebook.
4.3. Один Покупець має право зареєструватися на Веб-сайті лише один раз.
4.4. При реєстрації та/або формуванні Замовлення Покупець надає Продавцю наступну інформацію про себе:
   – прізвище, ім‘я, по-батькові Покупця;
   – контактний телефон Покупця;
   – електрону адресу Покупця;
   – адресу доставки Товару.
4.5. Продавець забезпечує наявність у себе представлених в Інтернет-магазині Товарів. Фактичний зовнішній вигляд Товару, його упаковка можуть відрізнятися від фотографій та відео, опублікованих на Веб-сайті. Будь-які відомості про Товар, що містяться на сайті Інтернет-магазину, носять інформаційний характер і не можуть сприйматись як такі, що в повній мірі передають всі без виключення властивості та характеристики Товару.
4.6. При відсутності у Продавця замовлених Покупцем Товарів, Продавець має право виключити вказаний Товар із Замовлення або анулювати Замовлення, повідомивши про це Покупця за допомогою електронного листа або будь-якими іншими засобами телекомунікації.
4.7. Покупець несе відповідальність за надання недостовірних даних, яке зробило неможливим виконання Продавцем своїх зобов'язань перед Покупцем.
4.8. У разі повної або часткової відсутності заздалегідь оплаченого Замовлення, Покупцеві пропонується заміна. У разі відсутності Товару на заміну або у разі відмови Покупця від заміни, вартість анульованого Замовлення повертається Продавцем Покупцю способом, яким Покупцем була здійснена оплата Замовлення.

5. ВАРТІСТЬ ТОВАРУ ТА ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ РОЗРАХУНКІВ

5.1. Ціна кожного окремого Товару визначається Продавцем та зазначається на відповідній Інтернет-сторінці Веб-сайту. Вартість Замовлення визначається шляхом додавання ціни всіх обраних Товарів поміщених у віртуальний кошик.
5.2. Ціни на Товари на сайті вказуються із врахуванням ПДВ.
5.3. Ціна Товару на сторінці Веб-сайту може бути змінена Продавцем в односторонньому порядку. При цьому, ціна замовленого та оплаченого Покупцем Товару зміні не підлягає.
5.4. Оплата Замовлення здійснюється Покупцем у безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Продавця з використанням електронних платіжних засобів на Веб-сайті.
5.5. Усі розрахунки здійснюються у національній валюті України – гривні.
5.6. Після оплати Замовлення Покупцю на електронну пошту надсилається розрахунковий документ установленої форми (фіскальний чек), який засвідчує факт купівлі Товарів Продавця.
5.7. Придбання Товарів Покупцем здійснюється на умовах повної передплати. Оплата Замовлення Покупцем є підставою для формування Продавцем Замовлення.
5.8. Зобов’язання Покупця з оплати Товару вважаються виконаними з моменту зарахування грошових коштів на поточний рахунок Продавця.

6. ДОСТАВКА ТОВАРУ

6.1. Організація та доставка Замовлення здійснюється за рахунок Продавця. Для здійснення доставки Замовлень Продавець залучає поштову організацію “Міст Експресс” або будь-яку іншу організацію кур’єрської доставки (надалі – кур’єр Продавця), визначену Продавцем в односторонньому порядку без доведення до відома Покупця.
6.2. Доставка Замовлення здійснюється Продавцем протягом трьох днів з моменту отримання оплати за Замовлення.
6.3. У випадках, коли доставка припадає на вихідний (суботу або неділю) або святковий день, строк такої доставки може бути продовжений на відповідну кількість вихідних (святкових) днів.
6.4. При отриманні Замовлення Покупець зобов’язаний перевірити вміст Замовлення на відповідність Товару (товарів) по кількості та якості Замовленню та вимогам законодавства України.
  6.4.1. У разі відповідності Товарів по якості та кількості Замовленню та вимогам законодавства України, Покупець підписує наданий йому кур’єром Продавця документ, який підтверджує вручення Замовлення та відсутність у Покупця претензій щодо кількості та якості Товару (Товарів).
  6.4.2. У разі невідповідності Товару (Товарів) по якості та кількості Замовленню та вимогам законодавства України, Покупець має право відмовитись від Замовлення. Відмова від Замовлення можлива виключно у разі встановлення Покупцем зазначеної невідповідності в присутності кур’єра Продавця.
6.5. Право власності на Товар переходить від Продавця до Покупця з моменту передачі Товару Покупцю кур’єром Продавця.

7. ОБМІН ТА ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ

7.1. Права Покупця при придбанні Товару належної якості:
  7.1.1. Покупець має право на обмін Товару належної якості протягом чотирнадцяти днів з моменту його отримання, якщо такий Товар не задовольнив Покупця за формою, габаритами, фасоном, кольором, розміром або з інших причин не може бути ним використаний за призначенням.
  7.1.2. Якщо на момент обміну аналогічного Товару немає у продажу, Покупець має право або придбати будь-які інші Товари з наявного у Продавця асортименту з відповідним перерахуванням вартості, або повернути Товар та повернути грошову суму у розмірі вартості повернутого Товару, або здійснити обмін Товару на аналогічний при першому ж надходженні відповідного Товару в продаж (проте в межах строку, визначеного п. 7.1.1. цього Договору).
  7.1.3. Покупець має право на обмін (повернення) Товару із врахуванням положень законодавства про підстави та перелік Товарів, що не підлягають обміну (поверненню).
  7.1.4. Вимоги про повернення сплаченої за Товар грошової суми підлягають задоволенню протягом 30 днів з дня пред'явлення відповідної вимоги.
  7.1.5. Обмін (повернення) Товару належної якості можливий за умови, що Товар не був у використанні, а також були збережені: його товарний вигляд, споживчі властивості, прикріплені етикетки, ярлики, а також при наявності фабричної упаковки. Не допускається нанесення на упаковку написів, адрес та інших позначень.
  7.1.6. Обмін (повернення) Товару належної якості здійснюється Покупцем після узгодження з Продавцем шляхом відправлення Товару кур’єром Продавця за адресою, вказаною в документі на Товар, що міститься в тарі (упаковці) з Товаром. Обмін (повернення) товару здійснюється за рахунок Продавця.
  7.1.7. Вимоги Покупця розглядаються після пред’явлення Покупцем розрахункового документа на Товар.
7.2. Права Покупця у разі продажу Товару неналежної якості:
  7.2.1. Під Товаром неналежної якості розуміється Товар, який містить недоліки, які впливають на його функціональні можливості, чи не відповідає вимогам нормативно-правових актів і нормативних документів, а також інформації про Товар, наданій Продавцем. Відмінність елементів дизайну, кольору, розміру або оформлення від заявлених в описі на Веб–сайті не є ознакою неналежної якості Товару та/або неможливості його використання за призначенням.
  7.2.2. У разі виявлення недоліків Покупець, в порядку та у строки, що встановлені законодавством, має право вимагати:
    1) пропорційного зменшення ціни Товару;
    2) безоплатного усунення недоліків Товару в розумний строк;
    3) відшкодування витрат на усунення недоліків Товару.
  7.2.3. У разі виявлення істотних недоліків, які виникли з вини виробника Товару, або фальсифікації Товару, підтверджених, за необхідності, висновком експертизи, Покупець, в порядку та у строки, що встановлені законодавством, має право за своїм вибором вимагати від продавця або виробника:
    1) розірвання договору та повернення сплаченої за товар грошової суми;
    2) вимагати заміни товару на такий же Товар або на аналогічний, з числа наявних у Продавця, Товар.
  7.2.4. За наявності Товару вимога Покупця про його заміну підлягає негайному задоволенню.
  7.2.5. Якщо задовольнити вимогу Покупця про заміну Товару неможливо (наприклад, у випадку відсутності Товару), Покупець вправі на свій вибір пред'явити інші вимоги, передбачені цим Договором і Законодавством.
  7.2.6. При пред'явленні Покупцем вимоги про безоплатне усунення недоліків Товару, вони повинні бути усунуті протягом чотирнадцяти днів з дати його пред'явлення або за згодою Сторін в інший строк.
  7.2.7. Вимоги Покупця розглядаються після пред’явлення розрахункового документа.
  7.2.8. На підтвердження недоліків Товару та з метою належного розгляду Продавцем вимог Покупця Покупець зобов’язаний надати відповідні фотографії/відео Товару.
  7.2.9. Вимоги Покупця не підлягають задоволенню, якщо буде встановлено, що недоліки Товару виникли внаслідок порушення Покупцем правил користування Товаром або його зберігання.
  7.2.10. У випадках, передбачених цим пунктом, Покупець, після пред’явлення вимог Продавцю, узгоджує з останнім питання необхідності надсилання Товару Продавцю. У разі наявності такої необхідності Продавець організовує кур’єрську доставку для отримання Товару в Покупця. Покупець відправляє Товар кур’єром Продавця за адресою, вказаною в документі на Товар, що міститься в тарі (упаковці) з Товаром. Витрати на відправку Товару несе Продавець.
  7.2.11. Вимоги Покупця про повернення сплаченої за Товар грошової суми підлягають задоволенню протягом 30 днів з дня пред'явлення відповідної вимоги.
  7.2.12. Повернення грошових коштів здійснюється шляхом повернення вартості оплаченого Товару в тій формі, яка використовувалась Покупцем для оплати Товару.
7.3. З будь-якими вимогами щодо Товару Покупець звертається до Продавця шляхом звернення https://t.me/famart_com_ua через телеграм месенджер, або любий іншій месенджер компанії (…), також за телефоном +380675656969

8. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

8.1. Беручи до уваги те, що при укладанні цього Договору Продавцю стають відомі персональні дані фізичних осіб, з метою дотримання положень Закону України «Про захист персональних даних» фізичні особи, приєднуючись до цього Договору (приймаючи Оферту):
  8.1.1. підтверджують, що дали згоду Продавцю на збір, обробку, накопичення, зберігання, поширення та знищення своїх персональних даних (зокрема, але не виключно прізвища, імені, по-батькові, адреси електронної пошти, номери контактного телефону та паролю для доступу до Веб-сайту) з метою авторизації на Веб-сайті та використання Сервісів Веб-сайту (зокрема, але не виключно, в цілях просування Продавцем товарів і послуг, для виконання своїх зобов'язань перед Покупцем, для оцінки та аналізу роботи Веб-сайту, для визначення переможця в акціях, що проводяться Продавцем);
  8.1.2. підтверджують, що проінформовані про свої права (згідно ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних»), а саме:
    (i) знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;
    (ii) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються їх персональні дані;
    (iii) на доступ до своїх персональних даних;
    (iv) отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються їх персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;
    (v) пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;
    (vi) пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;
    (vii) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;
    (viii) звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого Верховної Ради з прав людини або до суду;
    (ix) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;
    (x) вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;
    (xi) відкликати згоду на обробку персональних даних;
    (xii) знати механізм автоматичної обробки персональних даних;
    (xiii) на захист від автоматизованого рішення, яке має для них правові наслідки.
  8.1.3. повністю розуміють, що надана інформація є персональними даними, тобто даними, що використовуються для ідентифікації Покупців і погоджуються з тим, що такі дані обробляються (зберігаються) Продавцем для подальшого використання відповідно до Господарського, Цивільного, Податкового кодексів України, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» та для реалізації відносин між Сторонами.
8.2. Персональні дані Покупця зберігаються і обробляються Продавцем в порядку, передбаченому цим Договором, протягом усього терміну дії Договору та протягом 3 (трьох) років з моменту його закінчення чи розірвання.
8.3. Веб-сайт використовує файли "cookie" та інші технології, з метою здійснення контролю за використанням послуг Продавця. Ці дані необхідні для оптимізації технічної роботи Веб-сайту і підвищення якості роботи Веб-сайту. На Веб-сайті автоматично записуються відомості (включаючи URL, IP-адреса, тип браузера, мова, дата і час запиту) про кожного відвідувача Веб-сайту. Продавець може об'єднувати персональні дані, отримані від Покупця, з відомостями (в тому числі демографічними, географічними, освітніми, трудовими, інформацію про кількість візитів на Веб-сайт, загальний час перебування на Веб-сайті), отриманими з інших сервісів на веб-сайтах Продавця або з незалежних джерел, щоб поліпшити якість надання послуг. Покупець може відмовитися від надання персональних даних при відвідуванні Веб-сайту або відключити файли "cookie", але в цьому випадку не всі функції і сервіси в складі Веб-сайту можуть працювати правильно.
8.4. Продавець вживає всіх необхідних заходів для захисту конфіденційності персональних даних Покупців від несанкціонованого доступу, зміни, розкриття чи знищення, в тому числі:
    (і) забезпечує постійну внутрішню перевірку процесів збору, зберігання і обробки даних і забезпечення безпеки;
    (іі) забезпечує фізичну безпеку даних, запобігаючи неправомірному доступу до технічних систем, які забезпечують роботу Веб-сайту, в яких Продавець зберігає персональні дані;
    (ііі) надає доступ до персональних даних лише тим співробітникам Продавця або уповноваженим особам, яким ця інформація необхідна для виконання обов'язків, безпосередньо пов'язаних з наданням послуг Покупцю, а також експлуатації, розробки і поліпшення Веб-сайту. Такі особи пов'язані з Продавцем зобов'язаннями щодо дотримання конфіденційності.
8.5. Не є конфіденційною інформація, публічно розкрита Сторонами в ході виконання цього Договору, а також інформація, яка може бути отримана Сторонами або третіми особами з джерел, до яких є вільний доступ будь-яким особам.
8.6. Передбачені цим Договором умови конфіденційності поширюються на всю інформацію, яку Продавець може отримати про Покупця під час перебування останнього на Веб-сайті і використання Веб-сайтом.
8.7. Продавець обробляє персональні дані, в тому числі, що передаються в сеансах авторизації на Веб-сайті і сесіях використання інших сервісів Веб-сайту на серверах провайдерів послуг зв'язку, що діють відповідно до законодавства України та інших країн. Продавець інформує Покупців про найбільш суттєві зміни в методах захисту зібраних персональних даних шляхом розміщення повідомлення на Веб-сайті або надіслання повідомлення по електронній пошті.
8.8. Продавець має право відправляти інформаційні, в тому числі рекламні повідомлення, на електронну пошту і мобільний телефон Покупця не залежно від строку дії цього Договору. Покупець має право відмовитися від отримання рекламної та іншої інформації без пояснення причин відмови. Сервісні повідомлення, що інформують Покупця про замовлення і етапах його обробки, відправляються автоматично і не можуть бути відхилені Покупцем.
8.9. Продавець вправі здійснювати записи телефонних розмов з Покупцем. При цьому Продавець зобов'язується: запобігати спробам несанкціонованого доступу до інформації, отриманої в ході телефонних переговорів, та/або передачу її третім особам, які не мають безпосереднього відношення до виконання Замовлень, відповідно до Закону України «Про інформацію».

9. АКЦІЇ ТА БОНУСНІ ПРОГРАМИ

9.1. Продавець має право пропонувати Покупцям знижки на Товари і встановлювати програми бонусів.
9.2. Види знижок, бонусів, порядок і умови їх нарахування, розміщуються Продавцем на Веб-сайті, можуть змінюватись та скасовуватись ним в односторонньому порядку.
9.3. Продавець має право створювати Реферальні програми по залученню нових Покупців. Умови Реферальних програм встановлюються, змінюються та скасовуються Продавцем в односторонньому порядку без необхідності повідомлення Покупця.
9.4. Приймаючи участь в бонусній або Реферальній програмі, Покупець приймає в повному обсязі умови таких програм та зобов’язується беззаперечно їх дотримуватись.

10. ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

10.1. Контент Веб-сайту є інтелектуальною власністю Продавця або використовується ним з належним чином оформленої згоди третіх осіб і підлягає охороні відповідно до законодавства України.
10.2. Надання Покупцю доступу до сторінок Веб-сайту не означає, що Покупцю надається будь-яка ліцензія на використання об'єктів інтелектуальної власності Продавця. Всі права, крім явно наданих Покупцю цим Договором, зберігаються за Продавцем.
10.3. Покупець або будь-які інші треті особи не мають права використовувати матеріали, розміщені на Веб-сайті (в тому числі вносити зміни, копіювати, публікувати, передавати третім особам тощо). Використання матеріалів Веб-сайту без згоди Продавця не допускається. При цитуванні матеріалів Веб-сайту, включаючи охоронювані авторські твори, посилання на Веб-сайт є обов'язковим.

11. ФОРС-МАЖОР

11.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання своїх зобов'язань за цим Договором, якщо їх виконанню перешкоджають обставини непереборної сили (надзвичайні і невідворотні за даних умов події). При цьому, термін виконання зобов'язань за Договором відкладається відповідно до часу, протягом якого діяли такі обставини.
11.2. Обставинами непереборної сили є надзвичайні та невідворотні обставини, що об'єктивно унеможливлюють виконання зобов'язань, передбачених умовами договору (контракту, угоди тощо), обов'язків згідно із законодавчими та іншими нормативними актами, а саме: загроза війни, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, включаючи але не обмежуючись ворожими атаками, блокадами, військовим ембарго, дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, дії суспільного ворога, збурення, акти тероризму, диверсії, піратства, безлади, вторгнення, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, введення комендантської години, карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, експропріація, примусове вилучення, захоплення підприємств, реквізиція, громадська демонстрація, блокада, страйк, аварія, протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту, регламентовані умовами відповідних рішень та актами державних органів влади, закриття морських проток, ембарго, заборона (обмеження) експорту/імпорту тощо, а також викликані винятковими погодними умовами і стихійним лихом, а саме: епідемія, сильний шторм, циклон, ураган, торнадо, буревій, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки, замерзання моря, проток, портів, перевалів, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просідання і зсув ґрунту, інші стихійні лиха тощо.
11.3. Якщо обставини, зазначені в п. 11.2. цього Договору, будуть тривати більше 30 (тридцяти) календарних днів, то кожна зі Сторін має право розірвати цей Договір, письмово повідомивши іншу Сторону за 10 календарних днів до дати розірвання.

12. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

12.1. Продавець має право:
    - в будь-який час в односторонньому порядку вносити зміни в даний Договір, змінювати асортимент Товарів, встановлювати бонусні програми, знижки, Реферальні програми та скасовувати їх;
    - відмовитись від виконання Договору у разі відсутності в наявності Товару, який покупець виявив бажання придбати;
    - здійснювати записи телефонних розмов з Покупцем;
    - вимагати від Покупця добросовісно виконувати свої зобов’язання за даним Договором;
    - без узгодження з Покупцем, передавати свої права та обов'язки по виконанню Договору третім особам.
12.2. Продавець зобов’язаний:
    - передати Товар Покупцю після здійснення ним оплати за такий Товар;
    - не розголошувати будь-яку приватну інформацію Покупця і не надавати доступу до цієї інформації третім особам, за винятком випадків, передбачених законодавством України (не вважається порушенням надання Продавцем інформації контрагентам, партнерам і третім особам, що діють на підставі Договору з Продавцем, в тому числі з метою виконання зобов'язань перед Покупцем);
    - запобігати спробам несанкціонованого доступу до інформації про Покупця осіб, які не мають безпосереднього відношення до виконання Замовлень;
    - належним чином виконувати умови даного Договору.
12.3. Покупець має право:
    - у разі незгоди з будь-яким пунктом оферти, відмовитись від придбання Товарів, реєстрації в Інтернет-магазині (на Веб-сайті), та від вчинення будь-яких інших дій, передбачених даним Договором;
    - звертатись за консультацією до Продавця щодо властивостей та характеристик Товару;
    - вимагати від Продавця добросовісно виконувати свої зобов’язання за даним Договором;
    - інші права, передбачені чинним законодавством України
12.4. Покупець зобов’язаний:
    - перед акцептування цього Договору ознайомитися зі його змістом та умовами Договору, правилами та умовами використання Веб-сайту (Інтернет-магазину), умовами доставки, цінами на Товари, що пропоновані Продавцем в Інтернет-магазині;
    - повідомити Продавцю усі необхідні дані для виконання цього Договору шляхом власноручного внесення даних при реєстрації (авторизації) на Веб-сайті;
    - своєчасно оплачувати Замовлення;
    - перевірити Замовлення на якість та кількість Товару при його отриманні;
    - не передавати логін і пароль доступу до Веб-сайту, отримані при реєстрації (або авторизації) третім особам;
    - належним чином виконувати інші умови даного Договору

13. СТРОК ДІЇ ТА РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

13.1. Договір набуває чинності з моменту Акцепту Оферти і діє до моменту виконання Сторонами своїх зобов’язань або до моменту розірвання Договору.
13.2. Договір може бути розірваний будь-якою Стороною у випадках, передбачених чинним законодавством України або за взаємною домовленістю Сторін.
13.3. Розірвання Договору Покупцем або відкликання ним Акцепту Оферти не покладає на Продавця обов’язку повернення коштів, фактично витрачених на виконання відповідного замовлення Покупця.

14. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

14.1. Цей Договір укладено на території України і діє в рамках чинного законодавства України.
14.2. У разі невиконання або неналежного виконання зобов'язань за цим Договором Сторона, чиє право порушено, направляє письмову претензію (вимогу) іншій Стороні в порядку, визначеному цим Договором.
14.3. Сторона, чиє право порушено, має право звернутися з позовом до суду за підвідомчістю та підсудністю відповідно до вимог діючого Законодавства.
14.4. У випадках, що не врегульовані даним Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

ПРОДАВЕЦЬ:
ТОВ «Фамарт»
Ідентифікаційний код 44400227
Україна, 04070, місто Київ, вул. Сагайдачного Петра, будинок 25-Б