PŁATNOŚĆ I DOSTAWA ZAMÓWIENIA

1. Zamówienia opłacane są wyłącznie w formie bezgotówkowej przy użyciu karty płatniczej Visa/Mastercard za pośrednictwem systemu płatności zamieszczonego na stronie internetowej.

2. Dostawa Zamówienia realizowana jest dopiero po jego pełnej opłaceniu.

3. Dostawa Zamówień jest realizowana jednostronnie przez organizację pocztową „Mist Express”.

4. Czas realizacji Zamówienie - 1-3 dni. W przypadku, gdy dostawa przypada w weekend (sobota lub niedziela) lub święto, termin takiej dostawy może zostać przedłużony o odpowiednią liczbę weekendów (święta).

5. Dostawa Zamówień realizowana jest od poniedziałku do soboty od godziny 8:00. do 20 lat Sobota to dzień skrócony.

6. Koszt dostawy - gratis.

7. Po otrzymaniu Zamówienia Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia treści Zamówienia pod kątem zgodności ilości i jakości Towarów (towarów) z Zamówieniem oraz wymogami ustawodawstwa Ukrainy.

8. W przypadku zgodności Towaru pod względem jakości i ilości z Zamówieniem i wymogami ustawodawstwa Ukrainy, Kupujący podpisuje dokument dostarczony przez kuriera Sprzedającego, potwierdzający dostarczenie Zamówienia oraz roszczenia Kupującego dotyczące ilości i jakości Towaru (Dobra).

9. W przypadku niezgodności Towaru (Towaru) pod względem jakościowym i ilościowym z Zamówieniem oraz wymogami ustawodawstwa Ukrainy, Kupujący ma prawo odmówić przyjęcia Zamówienia. Odmowa Zamówienia możliwa jest tylko w przypadku stwierdzenia przez Kupującego określonej niezgodności w obecności kuriera Sprzedającego.

Szczegółowe warunki płatności i dostawy Zamówienia zawarte są w Umowie o Ofercie Publicznej, która znajduje się pod linkiem: https://famart.com.ua/publicoffer