UMOWA OFERTY PUBLICZNEJ

Ukraina, 04070, miasto Kijów, ul. Sagaidachnoho Petra, Dom 25-B

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością „FAMART” zwana dalej – Sprzedającym, należycie zarejestrowanym zgodnie z prawem Ukrainy, zgodnie z art. Sztuka. 633, 641 Kodeksu Cywilnego Ukrainy, oferuje nieograniczoną liczbę osób do zawarcia umowy o:

1. WARUNKI I DEFINICJE

1.1. „Akceptacja” – pełne i bezwarunkowe przyjęcie Oferty poprzez złożenie Zamówienia w Serwisie.
1.2. „Serwis” – zbiór oprogramowania i sprzętu o unikalnym adresie w Internecie w strefie domeny https://www.famart.com.ua wraz z zasobami informacyjnymi w określonych formach tekstowych, graficznych lub dźwiękowych, dostępnymi dla Sprzedawcy dostęp do tych zasobów informacyjnych i innych usług informacyjnych nieograniczonej liczbie osób przez Internet.
1.3. „Zamówienie” – wola Kupującego do zakupu Towaru, która jest kierowana do Sprzedającego poprzez sporządzenie i zamieszczenie w Serwisie wniosku Kupującego o zakup Towaru.
1.4. „Sklep internetowy” – odpowiedni kompleks programowo-funkcjonalny, znajdujący się w Serwisie, który umożliwia Kupującemu zapoznanie się z Produktem, jego wyglądem, opisem, ceną* oraz innymi informacjami o produkcie, warunkach płatności i dostawy itp. , złóż odpowiednie zamówienie .
1.5. „Serwis” (strona HTML) – strona Serwisu, zbiór zintegrowanych materiałów informacyjnych dotyczących oprogramowania i sprzętu, w tym tekstowych, graficznych, przeznaczony do publikowania danych w Internecie w ramach Serwisu.
1.6. „Wada istotna Towaru” – wada uniemożliwiająca lub niedopuszczalna korzystanie z Towaru zgodnie z jego przeznaczeniem, powstała z winy producenta (Sprzedawcy), po jej usunięciu objawia się ponownie z przyczyn niezależnych od konsumenta ( Kupujący).
1.7. „Oferta” to umowa oferty publicznej zawarta pomiędzy Sprzedającym a Kupującym poprzez przyłączenie Kupującego do umowy oferowanej przez Sprzedającego w całości.
1.8. „Zamówienie” – zgłoszenie Kupującego o zakup Towaru skierowane do Sprzedawcy w celu jego realizacji i realizowane poprzez złożenie zamówienia przez Kupującego w sklepie internetowym poprzez kliknięcie w link „Złóż zamówienie” lub poprzez wyrażenie zgody na złożenie zamówienia z operatorem sklepu internetowego.
1.9. „Kupujący” – każda pełnosprawna osoba fizyczna, osoba prawna, osoba fizyczna-przedsiębiorca, która odwiedziła Serwis i zamierza zakupić lub już nabyła dany Produkt.
1.10. „Sprzedawca” – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością „FAMART”, kod identyfikacyjny osoby prawnej 44400227, która jest płatnikiem podatku dochodowego na zasadach ogólnych oraz płatnikiem VAT. Sprzedawcą może być inna osoba prawna lub osoba fizyczna – przedsiębiorca, któremu przyznano prawo do umieszczania w Serwisie informacji o Towarach w celu ich sprzedaży Kupującym. Nazwa Sprzedawcy wskazana jest w dokumentach potwierdzających fakt zakupu Towaru przez Kupującego (dowód odbioru/dowód dostawy/list przewozowy/kontrola fiskalna itp.).
1.11. „Program Polecenia” – program partnerski, który polega na udzielaniu Kupującemu rabatów i korzystnych ofert pod warunkiem zaangażowania osób trzecich w celu rejestracji w Serwisie i zakupu Towaru.
1.12. „Usługi Serwisu” – funkcjonalność Serwisu, przeznaczona do użytku przez odwiedzających.
1.13. „Strony” – zbiorcza nazwa Sprzedającego i Kupującego.
1.14. „Towary” – produkty (spożywcze i niespożywcze), z listy podanej w Katalogu Elektronicznym w Serwisie, które Sprzedający oferuje do sprzedaży Kupującym. Produkt jest prezentowany w sklepie internetowym poprzez swoją nazwę, opis, cechy charakterystyczne, zdjęcia oraz w niektórych przypadkach film (zdjęcia i filmy są ilustracjami do produktu i mogą różnić się od rzeczywistego wyglądu produktu).
1.15. Tytuły tytułów/sekcji w niniejszej Umowie służą wyłącznie wygodzie i nie mają wpływu na interpretację niniejszej Umowy.

2. WARUNKI

2.1. Niniejsza Umowa o Ofercie Publicznej (dalej - Oferta lub Umowa) jest umową publiczną w rozumieniu art. 633, 641 Kodeksu Cywilnego Ukrainy, którego warunki są takie same dla wszystkich Kupujących.
2.2. Fakt złożenia Zamówienia przez Kupującego (poprzez kliknięcie w link „Złóż zamówienie”) zgodnie z częścią 2 art. 642 Kodeksu Cywilnego Ukrainy, uważa się za Przyjęcie niniejszej Oferty przez Kupującego.
2.3. Kupujący może przyjąć niniejszą Ofertę wyłącznie w całości, bez wyjątków i/lub zastrzeżeń.
2.4. Sprzedający może w każdym czasie, bez uprzedzenia, dokonywać zmian w niniejszej Umowie, materiałach i informacjach zawartych na stronach Serwisu.

3. ZAKRES UMOWY

3.1. Sprzedawca zobowiązuje się do sprzedaży Towaru Kupującemu na warunkach i w sposób określonych w niniejszej Umowie na podstawie Zamówienia złożonego przez Kupującego na odpowiedniej stronie Serwisu, a Kupujący zobowiązuje się do zakupu Towaru i zapłaty jego koszt.
3.2. Sprzedający gwarantuje, że Towar nie jest zastawiony, nie jest przedmiotem sporu, nie jest aresztowany i nie przysługują do niego prawa osób trzecich.

4. PROCEDURA SKŁADANIA ZAMÓWIENIA NA TOWAR

4.1. Zamówienie Towaru Kupujący składa za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu.
4.2. Aby złożyć Zamówienie, nowy Kupujący musi zarejestrować się w Serwisie, wypełniając przewidziany formularz lub logując się jako użytkownik portalu społecznościowego Facebook.
4.2.1. Zarejestrowany Kupujący musi złożyć zamówienie w Serwisie w jeden z prawidłowych sposobów: poprzez e-mail i hasło lub logując się jako użytkownik serwisu społecznościowego Facebook.
4.3. Jeden Kupujący ma prawo do jednorazowej rejestracji w Serwisie.
4.4. Podczas rejestracji i/lub składania Zamówienia Kupujący przekazuje Sprzedającemu następujące informacje o sobie:
   – nazwisko, imię, imię i nazwisko Kupującego;
   – numer kontaktowy Kupującego;
   – adres e-mail Kupującego;
   – adres dostawy Towaru.
4.5. Sprzedawca zapewnia dostępność Towarów prezentowanych w Sklepie Internetowym. Rzeczywisty wygląd Produktu, jego opakowanie może różnić się od zdjęć i filmów zamieszczonych w Serwisie. Wszelkie informacje o Produkcie zawarte na stronie Sklepu internetowego mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą być interpretowane jako w pełni oddające wszystkie, bez wyjątku, właściwości i cechy Produktu.
4.6. W przypadku, gdy Sprzedający nie posiada Towaru zamówionego przez Kupującego, Sprzedający ma prawo do wyłączenia określonego Towaru z Zamówienia lub anulowania Zamówienia poprzez powiadomienie Kupującego drogą mailową lub innym środkiem telekomunikacyjnym.
4.7. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych, które uniemożliwiły Sprzedającemu wywiązanie się z zobowiązań wobec Kupującego.
4.8. W przypadku całkowitego lub częściowego braku zamówienia opłaconego z góry, Kupującemu proponuje się wymianę. W przypadku braku Towaru do wymiany lub w przypadku odmowy wymiany przez Kupującego, wartość anulowanego Zamówienia jest zwracana przez Sprzedawcę Kupującemu w sposób, w jaki Kupujący opłacił Zamówienie.

5. KOSZT TOWARÓW I PROCEDURA DOKONYWANIA OBLICZEŃ

5.1. Cena każdego pojedynczego Produktu jest ustalana przez Sprzedawcę i wskazana na odpowiedniej stronie internetowej Serwisu. Koszt Zamówienia ustalany jest poprzez dodanie ceny wszystkich wybranych Produktów umieszczonych w wirtualnym koszyku.
5.2. Ceny towarów na stronie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT.
5.3. Cena Towaru na stronie internetowej może zostać zmieniona przez Sprzedawcę jednostronnie. W takim przypadku cena Towaru zamówionego i zapłaconego przez Kupującego nie podlega zmianie.
5.4. Płatność za Zamówienie dokonywana jest przez Kupującego w formie bezgotówkowej poprzez przelew środków na rachunek bieżący Sprzedawcy za pomocą elektronicznych środków płatniczych w Serwisie.
5.5. Wszystkie płatności dokonywane są w walucie narodowej Ukrainy – hrywnych.
5.6. Po opłaceniu Zamówienia Kupującemu na e-mail wysyłany jest dokument rozliczeniowy o ustalonym formularzu (kontrola skarbowa) poświadczający fakt zakupu Towarów Sprzedawcy.
5.7. Zakup Towarów przez Kupującego realizowany jest na zasadzie pełnego abonamentu. Podstawą do złożenia Zamówienia przez Sprzedającego jest opłacenie Zamówienia przez Kupującego.
5.8. Zobowiązania Kupującego do zapłaty za Towar uważa się za spełnione z chwilą zaksięgowania środków na rachunku bieżącym Sprzedawcy.

6. Dostawa towarów

6.1. Organizacja i dostawa zamówienia jest realizowana na koszt sprzedawcy. Aby popełnić rozkazy, sprzedający przyciąga pocztę "Meest Express" lub każdą inną organizację dostawy kurierskiej (zwanej dalej Kurierowi Sprzedającego), zgodnie z definicją przez sprzedającego bez udowodnienia uwagi kupującego.
6.2. Dostawa zamówienia jest prowadzona przez sprzedającego w ciągu trzech dni od otrzymania płatności za zamówienie.
6.3. W przypadkach, w których dostawa spada na wychodząc (sobota lub niedziela) lub świąteczny dzień, okres takiej dostawy można rozszerzyć na odpowiednią liczbę dni weekendowych (wakacji).
6.4. Podczas otrzymywania zamówienia kupujący jest wymagany do sprawdzenia treści zamówienia w celu spełnienia towarów (towarów) na liczbie i jakość zamówienia oraz wymogów Ukrainy.
  6.4.1. W przypadku zgodności z jakością i liczbą zamówień i wymagań prawodawstwa Ukrainy, podpisuje nabywcy przekazywane przez Kuriera Sprzedającego dokumentu potwierdzającego kolejność zamówień i brak roszczeń do liczby i jakości towary (towary).
  6.4.2. W przypadku niezgodności towarów (towarów) na jakość i liczbę zamówień i wymagań prawodawstwa Ukrainy, Kupujący ma prawo odmówić zamówienia. Odmowa na zamówienie jest możliwe wyłącznie w wydarzeniu kupującego tej rozbieżności w obecności kuriera kupca.
6.5. Własność towarów przenosi się od sprzedawcy do Kupującego od momentu przeniesienia towarów do Kupującego przez Sprzedającego Sprzedającego.

7. WYMIANA I ZWROT TOWARÓW

7.1. Prawa Kupującego przy zakupie Towaru odpowiedniej jakości:
  7.1.1. Kupujący ma prawo do wymiany Towaru odpowiedniej jakości w terminie czternastu dni od jego otrzymania, jeżeli Towar ten nie odpowiada Kupującemu kształtem, rozmiarem, stylem, kolorem, rozmiarem lub z innych powodów nie może być używany zgodnie z jego przeznaczeniem.
  7.1.2. Jeżeli w chwili wymiany podobny towar nie jest przeznaczony do sprzedaży, Kupujący ma prawo albo dokupić jakikolwiek inny towar z asortymentu dostępnego u Sprzedającego za odpowiednim przekazaniem wartości, albo zwrócić Towar i zwrócić kwotę zwrócić towar lub wymienić Towar na taki sam przy pierwszym odbiorze danego Towaru do sprzedaży (ale w terminie określonym w pkt 7.1.1. niniejszej Umowy).
  7.1.3. Kupującemu przysługuje prawo do wymiany (zwrotu) Towaru, z uwzględnieniem przepisów prawa na podstawie i wykazu Towarów, które nie podlegają wymianie (zwrotowi).
  7.1.4. Roszczenia o zwrot zapłaconej kwoty za Towar będą spełnione w terminie 30 dni od dnia złożenia stosownej reklamacji.
  7.1.5. Wymiana (zwrot) towaru odpowiedniej jakości jest możliwa pod warunkiem, że towar nie był używany i został zachowany: jego wygląd, właściwości konsumenckie, dołączone etykiety, etykiety, a także w obecności opakowania fabrycznego. Niedozwolone na opakowaniu napisy, adresy i inne symbole.
  7.1.6. Wymiana (zwrot) Towaru odpowiedniej jakości dokonywana jest przez Kupującego po uzgodnieniu ze Sprzedającym poprzez wysłanie Towaru kurierem do Sprzedającego na adres wskazany w dokumencie dla Towarów zawartych w opakowaniu (paczce) z Towar. Wymiana (zwrot) towaru Sprzedawcy.
  7.1.7. Roszczenia Kupującego rozpatrywane są po przedstawieniu przez Kupującego dokumentu płatności za Towar.
7.2. Prawa Kupującego w przypadku sprzedaży towarów niewłaściwej jakości:
  7.2.1. Niewłaściwa jakość oznacza produkt zawierający wady, które wpływają na jego funkcjonalność lub nie spełnia wymagań dotyczących przepisów i przepisów, a także informacje o produkcie dostarczonym przez Sprzedającego. Różnica w projektowaniu, kolorze, rozmiarze lub prześwicie Osoby podane w opisie na stronie internetowej nie jest oznaką niewłaściwej jakości towarów i / lub niemożności jego wykorzystania do zamierzonego celu.
  7.2.2. W przypadku wykrycia wad, kupujący, w sposób i w terminie ustalonym przez prawo, ma prawo wymagać:
    1) proporcjonalna redukcja ceny towarów;
    2) bezpłatna eliminacja wad towarów w rozsądnym czasie;
    3) zwrot kosztów wydawania wad wad towarów.
  7.2.3. W przypadku znacznych wad spowodowanych winy producenta lub fałszowania towarów, potwierdzonych, w razie potrzeby, poprzez zawarcie badania, kupującego, w sposób i w terminie przepisanym przez prawo, ma prawo popytać od sprzedawcy lub producenta:
    1) zakończenie umowy i zwrot kwoty zapłaconej za towary;
    2) wymagaj wymiany towarów z tymi samymi towarami lub podobnymi, wśród osób dostępnych dla sprzedającego, towarów.
  7.2.4. Jeżeli Towar jest dostępny, prośba Kupującego o jego wymianę zostanie zaspokojona niezwłocznie.
  7.2.5. W przypadku braku możliwości zaspokojenia żądania Kupującego wymiany Towaru (na przykład w przypadku braku Towaru), Kupujący ma prawo wybrać inne wymagania wynikające z niniejszej Umowy i Prawa.
  7.2.6. Jeżeli Kupujący zgłosi żądanie nieodpłatnego usunięcia wad Towaru, muszą one zostać usunięte w terminie czternastu dni od dnia jego przedstawienia lub za zgodą Stron w innym terminie.
  7.2.7. Roszczenia Kupującego są rozpatrywane po przedstawieniu dokumentu ugody.
  7.2.8. W celu potwierdzenia wad Towaru oraz w celu należytego rozpatrzenia przez Sprzedawcę roszczeń Kupującego, Kupujący zobowiązany jest do dostarczenia odpowiednich zdjęć/filmów Towaru.
  7.2.9. Roszczenia Kupującego nie podlegają zaspokojeniu, jeżeli zostanie stwierdzone, że wady Towaru powstały z powodu naruszenia przez Kupującego zasad korzystania z Towaru lub jego przechowywania.
  7.2.10. W przypadkach przewidzianych w niniejszym paragrafie Kupujący po przedstawieniu wymagań Sprzedającemu uzgadnia z nim konieczność przesłania Towaru Sprzedającemu. W razie potrzeby Sprzedający Sprzedający na adres wskazany w dokument dotyczący Towaru znajdującego się w pojemniku (paczce) z Towarem. Koszt przesłania Towaru ponosi Sprzedający.
  7.2.11. Roszczenia Kupującego o zwrot zapłaconej kwoty za Towar zostaną zaspokojone w terminie 30 dni od dnia złożenia stosownej reklamacji.
  7.2.12. Zwroty kosztów dokonywane są poprzez zwrot wartości opłaconego Towaru w formie użytej przez Kupującego do zapłaty za Towar.
7.3. W przypadku jakichkolwiek wymagań co do Towaru Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedawcą poprzez kontakt z https://t.me/famart_com_ua za pośrednictwem komunikatora telegramu lub dowolnego innego komunikatora firmy (…), również telefonicznie +380675656969

8. Dane osobowe

8.1. Biorąc pod uwagę fakt, że przy zawieraniu niniejszej Umowy Sprzedający uświadomił sobie osobiście osób, w celu przestrzegania przepisów prawa Ukrainy "Ochrona danych osobowych", dołączając do niniejszej Umowy (przyjęcie oferty):
  8.1.1. Potwierdź, że otrzymali zgodę na sprzedawcę do zbierania, procesu, przechowywania, przechowywania, rozpowszechniania i zniszczenia ich danych osobowych (w tym, ale nie wyłącznie, nazwisko, imię, patronimy, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego i hasło do uzyskania dostępu do strony internetowej) Aby autoryzować stronę internetową i korzystać z usług internetowych (w szczególności, ale nie wyłącznie, aby promować sprzedawcę towarów i usług, aby wypełnić swoje zobowiązania do Kupującego, aby ocenić i przeanalizować pracę Witryna, aby określić zwycięzcę w akcjach posiadanych przez Sprzedającego);
  8.1.2. Potwierdź, że są informowane o swoich prawach (zgodnie z art. 8 ustawy Ukrainy "Na ochronie danych osobowych"), a mianowicie:
    (i) Dowiedz się o źródłach kolekcji, lokalizacji swoich danych osobowych, cel ich przetwarzania, lokalizacja właściciela lub kontrolera danych osobowych lub podać odpowiednie instrukcje do uzyskania tych informacji do upoważnionych osób, z wyjątkiem przewidzianych przez prawo;
    (ii) Otrzymuj informacje na temat warunków przyznawania dostępu do danych osobowych, w szczególności informacje o stronach trzecich, których przeniesiono ich dane osobowe;
    (iii) Aby uzyskać dostęp do danych osobowych;
    (iv) Otrzymuj nie później niż trzydzieści dni kalendarzowych od daty otrzymania wniosku, z wyjątkiem przewidzianych przez prawo, odpowiedź, czy ich dane osobowe są przetwarzane, a także otrzymują treść takich danych osobowych;
    (v) Zrób uzasadniony wniosek do właściciela danych osobowych z sprzeciwem do przetwarzania swoich danych osobowych;
    (vi) Zrób uzasadniony wniosek o zmianę lub zniszczenie swoich danych osobowych przez dowolny właściciel i kontroler danych osobowych, jeśli dane te są przetwarzane nielegalnie lub jest niedokładne;
    (vii) Aby chronić swoje dane osobowe przed bezprawnym przetwarzaniem i przypadkową utratą, zniszczeniem, uszkodzeniem z powodu celowego ukrycia, braku przepisu lub przedwczesnego przepisu oraz do ochrony przed dostarczaniem informacji, które są niedokładne lub niszczące honorę, godność i reputację biznesu osoby fizyczne;
    (viii) Odwołaj się do komisarza Rady Werkhownej o prawach człowieka lub Trybunału ze skargami dotyczącymi przetwarzania swoich danych osobowych;
    (ix) Zastosuj środki prawne w przypadku naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych;
    (x) dokonać rezerwacji dotyczących ograniczenia prawa do przetwarzania danych osobowych podczas zgody;
    (xi) Wycofaj zgodę na przetwarzanie danych osobowych;
    (xii) Poznaj mechanizm automatycznego przetwarzania danych osobowych;
    (xiii) Chronić przed zautomatyzowaną decyzją, która ma dla nich konsekwencje prawne.
  8.1.3. W pełni rozumiem, że podane informacje są dane osobowe, tj. Dane używane do identyfikacji kupujących i zgadzają się, że takie dane są przetwarzane (przechowywane) przez Sprzedającego do dalszego wykorzystania zgodnie z handlowymi, cywilnymi kategoriach Ukrainy, prawo Ukrainy "Na rachunkowości księgowej i sprawozdawczości finansowej" oraz do wdrażania stosunków między stronami.
8.2. Dane osobowe Kupującego są przechowywane i przetwarzane przez Sprzedawcę w sposób określony niniejszą Umową, przez cały okres obowiązywania Umowy oraz przez 3 (trzy) lata od dnia jej wygaśnięcia lub rozwiązania.
8.3. Serwis wykorzystuje pliki "cookies" i inne technologie w celu kontroli korzystania z usług Sprzedawcy. Dane te są niezbędne do optymalizacji wydajności technicznej Serwisu oraz poprawy jakości Serwisu. Witryna automatycznie rejestruje informacje (w tym adres URL, adres IP, typ przeglądarki, język, datę i godzinę żądania) o każdym odwiedzającym Witrynę. Sprzedawca może łączyć dane osobowe otrzymane od Kupującego z informacjami (m.in. demograficznymi, geograficznymi, edukacyjnymi, o zatrudnieniu, informacjami o liczbie odwiedzin w Serwisie, łącznym czasie spędzonym w Serwisie) uzyskanymi z innych usług na stronach internetowych Sprzedającego lub z niezależnych źródła poprawy jakości usług. Kupujący może odmówić podania danych osobowych podczas odwiedzania Serwisu lub wyłączyć pliki "cookies", jednak w takim przypadku nie wszystkie funkcje i usługi w ramach Serwisu mogą działać poprawnie.
8.4. Sprzedawca podejmuje wszelkie niezbędne środki w celu ochrony poufności danych osobowych Kupujących przed nieuprawnionym dostępem, zmianą, ujawnieniem lub zniszczeniem, w tym:
    (і) zapewnia bieżącą wewnętrzną weryfikację procesów gromadzenia, przechowywania i przetwarzania oraz zabezpieczania danych;
    (іі) zapewnia fizyczne bezpieczeństwo danych, zapobiegające nieuprawnionemu dostępowi do systemów technicznych zapewniających działanie Serwisu, w którym Sprzedawca przechowuje dane osobowe;
    (ііі) umożliwia dostęp do danych osobowych tylko tym pracownikom Sprzedawcy lub osobom upoważnionym, które potrzebują tych informacji do wykonywania obowiązków związanych bezpośrednio ze świadczeniem usług na rzecz Kupującego, a także obsługą, rozwojem i doskonaleniem Serwisu. Obowiązki Sprzedawcy poufność.
8.5. Informacje niepoufne publicznie ujawnione przez Strony w toku niniejszej Umowy, a także informacje, które mogą być uzyskane przez Strony lub osoby trzecie ze źródeł, do których każda osoba ma swobodny dostęp.
8.6. Warunki poufności przewidziane w niniejszej Umowie mają zastosowanie do wszystkich informacji, jakie Sprzedający może otrzymać na temat Kupującego podczas jego pobytu w Serwisie i korzystania z Serwisu.
8.7. Sprzedawca przetwarza dane osobowe, w tym przesyłane w sesjach autoryzacyjnych w Serwisie oraz sesjach korzystania z innych usług Serwisu na serwerach dostawców usług komunikacyjnych działających zgodnie z prawem Ukrainy i innych krajów. O Najistotniejszych zmianach Sprzedawca informuje Kupujących w sposobach ochrony zbieranych danych osobowych poprzez zamieszczenie wiadomości w Serwisie lub przesłanie wiadomości e-mail.
8.8. Sprzedawca ma prawo do wysyłania informacji, w tym komunikatów reklamowych, na e-mail i telefon komórkowy Kupującego bez względu na okres obowiązywania niniejszej Umowy. Kupujący ma prawo odmówić otrzymywania reklam i innych informacji bez wyjaśniania przyczyn odmowy zamówienia i etapy ich realizacji wysyłane są automatycznie i nie mogą być odrzucone przez Kupującego.
8.9. Sprzedawca ma prawo nagrywać rozmowy telefoniczne z Kupującym. Sprzedający zobowiązuje się: zapobiegać próbom nieuprawnionego dostępu do informacji uzyskanych podczas rozmów telefonicznych i/lub przekazywać je osobom trzecim niezwiązanym bezpośrednio z realizacją Zamówień, odpowiednio do Ustawy Ukrainy „O informacji”.

9. PROMOCJE I PROGRAMY BONUSOWE

9.1. Sprzedawca ma prawo oferować Kupującemu rabaty na Towary oraz instalować programy bonusowe.
9.2. Rodzaje rabatów, bonusów, kolejność i warunki ich naliczania, zamieszczone przez Sprzedawcę w Serwisie, mogą być przez niego jednostronnie zmieniane i anulowane.
9.3. Sprzedawca ma prawo tworzyć Programy Poleceń w celu przyciągnięcia nowych Kupujących. Warunki Programów Poleceń są ustalane, zmieniane i anulowane przez Sprzedającego jednostronnie bez konieczności powiadamiania Kupującego.
9.4. Uczestnicząc w programie premiowym lub polecającym, Kupujący w pełni akceptuje warunki takich programów i zobowiązuje się do ich bezwarunkowego przestrzegania.

10. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

10.1. Treść Serwisu stanowi własność intelektualną Sprzedawcy lub jest przez niego wykorzystywana za należycie wykonaną zgodą osób trzecich i podlega ochronie zgodnie z prawem Ukrainy.
10.2. Przyznanie Kupującemu dostępu do stron Serwisu nie oznacza przyznania Kupującemu jakiejkolwiek licencji na korzystanie z własności intelektualnej Sprzedającego. Wszelkie prawa, z wyjątkiem tych wyraźnie przyznanych Kupującemu na mocy niniejszej Umowy, są zastrzeżone przez Sprzedającego.
10.3. Kupujący ani inne osoby trzecie nie mogą wykorzystywać materiałów zamieszczonych w Serwisie (w tym dokonywać zmian, kopiować, publikować, przesyłać osobom trzecim itp.) Korzystanie z materiałów z Serwisu bez zgody Sprzedającego jest zabronione. materiałów z Serwisu, w tym utworów chronionych prawem autorskim, wymagany jest link do Serwisu.

11. SŁUGA WYJŚCIOWA

11.1. Strony są zwolnione z odpowiedzialności za częściowe lub całkowite niewykonanie swoich zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, jeżeli ich wykonanie zostanie utrudnione przez działanie siły wyższej (nadzwyczajnej i nieuniknionej w danych okolicznościach). czas, w którym takie okoliczności wystąpiły.
11.2. Okoliczności siły wyższej to nadzwyczajne i nieuniknione okoliczności, które obiektywnie uniemożliwiają wypełnienie zobowiązań wynikających z warunków umowy (kontraktu, umowy itp.), zobowiązań wynikających z przepisów ustawowych i wykonawczych, a mianowicie: groźba wojny, konfliktu zbrojnego lub poważne zagrożenie takim konfliktem, w tym m.in. ataki wroga, blokady, embarga wojskowe, działania wrogów obcych, powszechna mobilizacja wojskowa, działania wojenne, wypowiedziana i niewypowiedziana wojna, działania wroga publicznego, zamieszki, akty terroryzmu, sabotaż, piractwo , zamieszki, inwazja, blokada, rewolucja, bunt, powstanie, masowe zamieszki, godzina policyjna, kwarantanna narzucona przez Gabinet Ministrów Ukrainy, wywłaszczenie, przymusowe zajęcie, zajęcie przedsiębiorstw, rekwizycja, demonstracja publiczna, blokada, strajk, wypadek, nielegalne działania wybuchu innych, długie przerwy w pracy transportu, uregulowane warunkami odpowiednich decyzji i ustaw Jesteśmy władzami publicznymi, zamknięcia kanałów morskich, embarga, zakazy (ograniczenia) eksportu/importu itp., a także spowodowane wyjątkowymi warunkami pogodowymi i klęskami żywiołowymi tj.: epidemia, silny sztorm, cyklon, huragan, tornado, burza, powódź, nagromadzenie śniegu, lód, grad, mróz, zamarzanie morza, cieśniny, porty, przełęcze, trzęsienia ziemi, błyskawice, pożary, susze, osuwanie się i osuwanie się ziemi, inne klęski żywiołowe itp.
11.3. Jeżeli okoliczności określone w pkt 11.2. niniejszej Umowy będą trwać dłużej niż 30 (trzydzieści) dni kalendarzowych, każda ze Stron ma prawo rozwiązać niniejszą Umowę poprzez powiadomienie drugiej Strony na piśmie na 10 dni kalendarzowych przed datą rozwiązania.

12. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

12.1. Sprzedawca ma prawo:
    - w dowolnym momencie jednostronnie zmienić niniejszą Umowę, zmienić asortyment Towarów, zainstalować programy bonusowe, rabaty, programy polecające i anulować je;
    - odmowa wykonania Umowy w przypadku braku Towaru, który Kupujący wyraził chęć zakupu;
    - nagrywanie rozmów telefonicznych z Kupującym;
    - wymagać od Kupującego wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy w dobrej wierze;
    - bez zgody Kupującego przenieść swoje prawa i obowiązki wynikające z Umowy na osoby trzecie.
12.2. Sprzedawca musi:
    - przekazać Towar Kupującemu po dokonaniu zapłaty za taki Towar;
    - nieujawniać żadnych prywatnych informacji Kupującego i nie zapewniać dostępu do tych informacji osobom trzecim, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przez prawo Ukrainy (nie uważa się za naruszenie informacji Sprzedawcy kontrahentom, partnerom i osobom trzecim działającym na podstawie Umowa ze Sprzedającym, w tym w celu wypełnienia zobowiązań wobec Kupującego);
    - zapobiegają próbom nieuprawnionego dostępu do informacji o Kupującym przez osoby niezwiązane bezpośrednio z realizacją Zamówień;
    - właściwie przestrzegaj warunków niniejszej Umowy.
12.3. Kupujący ma prawo:
    - w przypadku braku zgody na jakikolwiek punkt oferty odmówić zakupu Towaru, zarejestrować się w Sklepie Internetowym (w Serwisie) oraz wykonać inne czynności przewidziane niniejszą Umową;
    - porozumieć się ze Sprzedawcą w sprawie właściwości i cech Towaru;
    - wymagać od Sprzedawcy wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy w dobrej wierze;
    - inne prawa przewidziane w obowiązującym ustawodawstwie Ukrainy
12.4. Kupujący musi:
    - przed zaakceptowaniem niniejszej Umowy należy zapoznać się z jej treścią oraz warunkami Umowy, warunkami korzystania z Serwisu (Sklepu Internetowego), warunkami dostawy, cenami Towarów oferowanych przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym;
    - poinformować Sprzedawcę o wszelkich danych niezbędnych do realizacji niniejszej Umowy poprzez ręczne wprowadzenie danych podczas rejestracji (autoryzacji) w Serwisie;
    - opłacić zamówienie na czas;
    - przy odbiorze sprawdź Zamówienie pod kątem jakości i ilości Towaru;
    - nie należy przekazywać loginu i hasła dostępu do Serwisu uzyskanego podczas rejestracji (lub autoryzacji) osobom trzecim;
    - należycie przestrzegać pozostałych warunków niniejszej Umowy

13. OKRES I ROZWIĄZANIE UMOWY

13.1. Umowa wchodzi w życie z chwilą Przyjęcia Oferty i obowiązuje do czasu wypełnienia zobowiązań przez Strony lub rozwiązania Umowy.
13.2. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze Stron w przypadkach przewidzianych przez obowiązujące ustawodawstwo Ukrainy lub za obopólną zgodą Stron.
13.3. Wypowiedzenie Umowy przez Kupującego lub cofnięcie Przyjęcia Oferty nie nakłada na Sprzedającego obowiązku zwrotu środków faktycznie wydanych na realizację odpowiedniego zamówienia Kupującego.

14. INNE WARUNKI UMOWY

14.1. Niniejsza Umowa jest zawarta na terytorium Ukrainy i działa w ramach obowiązującego ustawodawstwa Ukrainy.
14.2. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, Strona, której prawo zostało naruszone, prześle drugiej Stronie pisemne roszczenie (roszczenie) w sposób określony niniejszą Umową.
14.3. Strona, której prawo zostało naruszone, ma prawo wystąpić o jurysdykcję i jurysdykcję zgodnie z wymogami obowiązującego prawa.
14.4. W przypadkach nieuregulowanych niniejszą Umową, Strony podlegają obowiązującym prawodawstwu Ukrainy.

SPRZEDAWCA:
Famart Sp. z oo
Kod identyfikacyjny 44400227
Ukraina, 04070, miasto Kijów, ul. Sagaidachnoho Petra, Dom 25-B